კრედიტინფო საქართველო

ჩემი კრედიტინფო

საკრედიტო ბაზარზე მოქმედებების დაწყებამდე მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეთ თქვენი საკრედიტო ისტორიის შესახებ. შეამოწმეთ საკუთარი საკრედიტო ისტორია და ნახეთ თქვენთან დაკავშირებული ის ინფორმაცია, რაზეც ხელი მიუწვდება საქართველოში მოქმედ თითქმის ყველა საკრედიტო ორგანიზაციას. საკრედიტო ორგანიზაციების 99% იყენებს ჩვენს პროდუქტებს სესხის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებისას.

ჩემი კრედიტინფო საშუალებას გაძლევთ, მიიღოთ ინფორმაცია:

  • თქვენი მიმდინარე და დახურული კრედიტების შესახებ
  • თქვენი საკრედიტო ქულისა და რეიტინგის შესახებ
  • თქვენს საკრედიტო ქულაზე გავლენის მომხდენი ფაქტორების შესახებ
  • თქვენს საკრედიტო რეპორტში განხორციელებული ცვლილებებისა და ძიებების შესახებ

გაითვალისწინეთ, რომ საკუთარი საკრედიტო ისტორიის გადამოწმება არ ახდენს გავლენას საკრედიტო რეიტინგზე.

დაწვრილებითსისტემაში შესვლა

კრედიტინფო საქართველო

ინდივიდუალური ნაერთი სქორი
დაწვრილებით
Creditinfo Georgia - 2 Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural