მენეჯმენტი

გენერალური დირექტორი

  • ალექსანდრე გომიაშვილი

სამეთვალყურეო საბჭო

  • პოლ რენდალი, თავმჯდომარე – ბიზნესის განვითარების დირექტორი, კრედიტინფო ჯგუფი
  • გიორგი ორაგველიძე, საბჭოს წევრიეროვნული საკრედიტო ინფორმაციის ბიურო
  • ქეთევან ხუსკივაძე, საბჭოს წევრი – დირექტორი, პროკრედიტ ბანკი
  • ლელა ჭინჭარაული, საბჭოს წევრი – საკრედიტო რისკების მართვის დეპარტამენტის უფროსი, თი-ბი-სი ბანკი
  • ვასილ ვერულაშვილი, საბჭოს წევრი – საკრედიტო რისკების მართვის დეპარტამენტის დირექტორი, საქართველოს ბანკი
  • ეკატერინე მალაზონია, საბჭოს წევრი – ბანკი რესპუბლიკა – ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალი
Creditinfo Georgia - 2 Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural