ჩემი კრედიტინფო

ჩემი კრედიტინფოს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ინტერნეტის საშუალებით მოიძიოთ კრედიტინფო საქართველოს ბაზაში თქვენ შესახებ არსებული ინფორმაცია. თქვენ შეგიძლიათ სისტემატურად ადევნოთ თვალი თქვენს საკრედიტო ისტორიას.

ჩვენ მიერ შემოთავაზებული სერვისებიდან, შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი მომსახურების პაკეტი:

 

ძირითადი ფუნქციები საბაზისო სტანდარტული პრემიუმი
5 ლარი – ფიზიკური პირი 20 ლარი  – ფიზიკური პირი 30 ლარი – ფიზიკური პირი
5 ლარი -იურიდიული პირი 30 ლარი  – იურიდიული პირი 50 ლარი – იურიდიული პირი
საკუთარი საკრედიტო რეპორტის ნახვა
საკუთარი საკრედიტო რეპორტის ჩამოტვირთვა
ინფორმაციის გასაჩივრება  √  √  √
საკუთარი საკრედიტო ქულის, რეიტინგის ნახვა
საკუთარი საკრედიტო ქულის ბოლო 12 თვის ისტორიის ნახვა  √  √
საკრედიტო ქულაზე მოქმედი ფაქტორების ნახვა
შეტყობინებების მიღება საკრედიტო ისტორიაში განხორციელებულ  მნიშვნელოვან ცვლილებსა და  ძიებებზე  √
წვდომის ხანგრძლივობა  30 დღე 1 წელი 1 წელი

 

Creditinfo Georgia - 2 Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural