რეგისტრაციის წესი

რეგისტრაციის წარმატებით განსახორციელებლად, გთხოვთ, თანმიმდევრულად შეასრულოთ შემდეგი მოქმედებები:

  • შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა
  • დაეთანხმეთ ხელშეკრულების პირობებს
  • მიუთითეთ სერვისის პაკეტი
  • გადარიცხეთ შესაბამისი თანხა სს კრედიტინფო საქართველოს საბანკო ანგარიშზე
  • თანხა პირადად შეტანეთ ბანკში ან გადარიცხეთ თქვენი პირადი საბანკო ანგარიშიდან ქვემოთ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე:

მიმღები ბანკი: სს “საქართველოს ბანკი”

ბანკის კოდი: BAGAGE22

მიმღების დასახელება: სს კრედიტინფო საქართველო

მიმღების ანგარიშის ნომერი: GE48BG0000000905231300

ბანკში თანხის შეტანისას სავალდებულოა, ბანკის ოპერატორს წარუდგინოთ პირადობის მოწმობა და მოითხოვოთ  გადარიცხვისას  თქვენი პირადი ნომრის დაფიქსირება, წინააღმდეგ შემთხვევაში, რეგისტრაცია არ განხორციელდება.


არჩეული პაკეტის საფასურის შესაბამისად გადარიცხეთ ზუსტად – 5 ლარი, 20 ლარი ან 30 ლარი.  მეტი ან ნაკლები თანხის გადარიცხვის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ განხორციელდება.

თანხის სხვა პირის მიერ გადახდის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ განხორციელდება.

ყურადღება!!!

გთხოვთ გაითვალისწინოთ და გადახდის დროს აუცილებლად  მიუთითოთ პირადი ნომერი, წსხვაგვარად სერვისი ავტომატურად არ გაგიაქტიურდებათ.

თუ მომსახურების საფასურის გადახდიდან რამდენიმე საათის განმავლობაში ელექტრონულ ფოსტაზე არ მიიღებთ მომხმარებლის სახელსა და პაროლს, გთხოვთ დაუყოვნებლივ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე: 995 2623555 ან მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: info@creditinfo.ge

Creditinfo Georgia - 2 Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural