მონიტორინგი

მონიტორინგის სერვისი საშუალებას გაძლევთ გაიგოთ თქვენი კლიენტის ან ბიზნესთან დაკავშირებული პირის საკრედიტო ვალდებულებების შესახებ.

სერვისის ფარგლებში იღებთ ელექტრონულ შეტყობინებებს თქვენთვის სასურველ სუბიექტის საკრედიტო ინფორმაციაში შემდეგი ცვლილებების შესახებ:

  • სესხის დაფარვა
  • ახალი სესხის აღება
  • მიმდინარე სესხზე ვადაგადაცილების დაფიქსირება

აღნიშნული მომსახურება შესალებლობას გაძლევთ პროაქტიულად მართოთ თქვენი ბიზნესი:

  • მართოთ კლიენტთან მუშაობის სტრატეგია ვადაგადაცილების დაწყების შემთხვევაში
  • აკონტროლოთ თქვენი მომწოდებლები
  • დაიცვათ საკუთარი ბიზნესი ურჩი გადამხდელებისგან და უიმედო დებიტორებისგან.

იურიდიული პირებისთვის ძირითადი და დამატებით პროდუტებით სარგებლობის ღირებულება დამოკიდებულია თვის განმავლობაში შესრულებული ძიებების რაოდენობაზე

Creditinfo Georgia - 2 Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural