მონიტორინგი

კრედიტინფო საქართველოს ძირითადი ფუნქციაა ბიზნეს საზოგადოებას მიაწოდოს უტყუარი საკრედიტო საფინანსო ინფორმაცია იურიდიულ და ფიზიკურ პირებზე.

მონიტორინგის სერვისის საშუალებით თქვენ ადვილად შეგიძლიათ თქვენი კლიენტისა თუ პარტნიორის სტატუსის მოძიება. თქვენ ადგენთ იმ იურიდიული და ფიზიკური პირების სიას, რომელთა მონიტორინგიც გსურთ. ჩვენ კი ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით შეგატყობინებთ ყოველი ცვლილების შესახებ (ვადაგადაცილებული და მიმდინარე სესხების დაფარვა, მიმდინარე სესხზე ვადაგადაცილება, ახალი სესხები), რაც დაკავშირებული იქნება თქვენთვის საინტერესო სუბიექტთან.

Creditinfo Georgia - 2 Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural